zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské vzdelávacie programy

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra
Kontinuálne vzdelávanie
Výchovný program ŠKD
Školský poriadok ŠKD
Hodnotiace správy

Zverejňovanie dokumentov

Na stiahnutie
 
 
 
 

Školské vzdelávacie programy

Isced 1 - primárne vzdelávanie

Isced 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Školský poriadok

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Kontinuálne vzdelávanie

Plán kontinuálneho vzdelávania

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok Školského klubu detí

Školský poriadok ŠKD

Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch
školský rok 2019/2020
školský rok 2018/2019
školský rok 2017/2018
školský rok 2016/2017
školský rok 2015/2016
školský rok 2014/2015
školský rok 2013/2014
školský rok 2012/2013
školský rok 2009/2010

školský rok 2008/2009

Verejné obstarávanie

Štvrročné súhrnné správy

Zmluvy, objednávky, faktúry

Na stránke www.nasezmluvy.sk sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry  Základnej školy

Jána Amosa Komenského Tvrdošovce.
 

Na stiahnutie
 

 Aktualizácia:
Š Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová