Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

   

Stretnutia priateľov

     

 

ZŠ J.A.Komenského,
Brandýs nad Orlicí,
Česko

 

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye,
Maďarsko

 

 

ZŠ Jána Amosa Komenského,
Tvrdošovce,
Slovensko

 
 
1. - 3. jún 2017 Brandýs nad Orlicí
2. - 4. jún 2016 Tvrdošovce
28. - 30. máj 2015 Tardos
5. - 7. jún 2014 Brandýs nad Orlicí
6. - 8. jún 2013 Tvrdošovce
7. - 9. jún 2012 Brandýs nad Orlicí
9. - 11. jún 2011 Tardos
27. - 29. máj 2010 Tvrdošovce
29. - 31. máj 2009 Tardos
30. máj - 1. jún 2008 Brandýs nad Orlicí
30. máj - 1. jún 2007 Kováčov, Tvrdošovce

 

 

 

Naša spolupráca:

 

  • vzájomné spoznávanie  škôl a obcí

  • zoznamovanie sa s inými kultúrnymi hodnotami s dôrazom na rešpektovanie národných rozdielov

  • výlety za historickými pamiatkami a prírodnými zaujímavosťami

  • spoločné oslavy Dňa detí, hry a súťaže zamerané na prelomenie jazykových bariér

  • upevňovanie priateľstiev aj prostredníctvom ubytovania v rodinách

  • prezentovanie sa na školských kolách recitačných a speváckych súťaží

  • spolupráca na pedagogickej úrovni, výmeny skúseností z pedagogickej praxe

  • zapájanie sa do celoštátnej súťaže Komenský a my

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová